Pro kompletní funkčnost webu je třeba váš výslovný souhlas s uchováváním informací v souborech cookies (požadovaný směrnicí Evropské Unie). Soubory cookies také využíváme ke sledování návštěvnosti webu. Pokud cookies nepovolíte, nemusí fungovat některé vlastnosti webu - např. přihlášení se.
Menu


Tábory, víkendy, sportovní a kulturní akce

Akce Klubu Dlažka jsou určeny pro širokou veřejnost, pro všechny věkové kategorie. Jste-li členy našeho klubu, to znamená, že máte vyplněnou vstupní členskou přihlášku a uhrazen roční členský poplatek, pak můžete využít členské slevy v daném roce.

Přihlášky k účasti

Přihlášky na všechny naše akce jsou pouze INTERNETOVÉ. Pod textem každé akce najdete modrobílý rámeček PŘIHLÁSIT SE NA TUTO AKCI. Po rozkliknutí vyplníte příslušné kolonky a odešlete. Obratem na Vámi zadaný e-mail přijde REZERVAČNÍ ODPOVĚĎ s přiděleným variabilním symbolem(=číslo přihlášky). Pokud ji neobdržíte, ozvěte se zpět, Vaše přihláška nemusí být v systému zapsaná !

Platba

Platba přihlášky se provádí bankovním převodem na účet FIO banky 2100099908/2010, vždy s přiděleným variabilním symbolem a v částce odpovídající počtu přihlášených osob. Výjimečně lze provést úhradu hotově v naší kanceláři, a to pouze v době jejího otevření. Doporučené datum úhrady je do týdne po přihlášení, případně do data předprodeje, pokud je uvedeno. Pro rozklad platby můžete kontaktovat kancelář. Neuhrazené rezervace jsou po 30 dnech nebo po datu předprodeje, je-li uveden, stornovány !

Faktura - příspěvek zaměstnavatele

Pokud Váš zaměstnavatel přispívá na letní táborové pobyty, zjistěte přesné podmínky před odesláním přihlášením. Potřebné údaje pro vystavení faktury uveďte přímo do příslušné kolonky na přihlášce. Vždy nás informujte, pokud zaměstnavatel zasílá ještě svou objednávku k táboru před vystavením faktury.

Lékařský posudek

K táborové přihlášce je nutné doložit platný lékařský posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci (škole v přírodě, táboře). Posudek potvrdí Váš dětský lékař, vyznačí na něm své evidenční číslo posudku, Vy podepíšete jeho převzetí a doručíte KOPII co nejdříve zpět (lze poslat elektronicky, nejlépe ve formátu pdf). Originál si vždy uschovejte, platí 24 měsíců od data vydání. Pro příměstské tábory posudek nepožadujeme.

Storno poplatky

  • storno min. 45 dnů před akcí - storno poplatek ve výši 300,-Kč - platí pro každého přihllášeného účastníka i v případě jedné společné přihlášky

  • storno min. 21 dnů před akcí - storno poplatek ve výši 30% z ceny (min. 300,- Kč)

  • storno 21 až 1 den před akcí ze zdravotních důvodů (potvrzení lékaře nutné)  - storno poplatek ve výši 40% z ceny

  • storno bez zdravotních důvodů 21 až 1 den před akcí - storno poplatek ve výši 50% z ceny

  • storno při odjezdu z akce ze zdravotních důvodů – storno poplatek ve výši 50% ze zbývající nevyčerpané ceny – počítá se od následujícího dne po odjezdu

  • odjezd z akce mimo zdravotní důvody - storno poplatek ve výši 80 - 100% z ceny – dle důvodu

Pojištění

Naše organizace má úrazové pojištění. U dětí se pojistné vyplácí od 1.dne léčení, u dospělých po 28.dnu! V případě úrazu na naší akci kontaktujte co nejdříve naši kancelář.