Pro kompletní funkčnost webu je třeba váš výslovný souhlas s uchováváním informací v souborech cookies (požadovaný směrnicí Evropské Unie). Soubory cookies také využíváme ke sledování návštěvnosti webu. Pokud cookies nepovolíte, nemusí fungovat některé vlastnosti webu - např. přihlášení se.
Menu

Informace o akcích Klubu Dlažka


O našich akcích

Klub Dlažka plně vychází vstříc svým členům - iniciativa je samozřejmě vítána. Akce klubu probíhají formou sportovních klání, kulturních večerů, pobytů jedno i vícedenních a ty jsou organizovány, jak pro všechny, tak i diferencovaně dle věku (pro děti, mládež, rodiny s dětmi) i dle zájmů.

Naprostá většina akcí je otevřených, zúčastnit se mohou i nečlenové!

Přihlášení se na akci

Přihlášky jsou přímo na webových stránkách - u každé konkrétní akce kliknete ve spodní části vlevo na rámeček "Přihlásit se na akci". Po vyplnění a odeslání obratem dostáváte potvrzovací email s přiděleným variabilním symbolem. Vaše rezervace se považuje za závaznou obvykle až po zaplacení účastnického poplatku (hotově v kanceláři nebo bankovním převodem).

Přihláška je pouze internetová, nemusíte ji tisknout. Důležitá je však příloha potvrzovacího mailu s lékařským posudkem. Ten je třeba vyplnit ve všech kolonkách a potvrzený lékařem nám co  nejdříve doručit zpět. Originál si můžete uschovat, jeho platnost je 12 měsíců od vydání, můžete poslat sken či kopii.

Účet máme vedený u Fio banky: 2100099908/2010. Pokud platíte převodem, zadejte u táborů vždy přidělený variabilní symbol, při jiných akcích případně termín nebo číslo akce. Napište nám i mail, že jste platbu poslali, a to pro případné ověření a kontrolu.

Storno poplatky

  • storno min. 45 dnů před akcí - storno poplatek ve výši 300,-Kč

  • storno min. 21 dnů před akcí - storno poplatek ve výši 30% z ceny (min. 300,- Kč)

  • storno 21 až 1 den před akcí ze zdravotních důvodů (potvrzení lékaře nutné) - storno poplatek ve výši 40% z ceny

  • storno bez zdravotních důvodů 21 až 1 den před akcí - storno poplatek ve výši 50% z ceny

  • storno při odjezdu z akce ze zdravotních důvodů – storno poplatek ve výši 50% z ceny – počítá se od následujícího dne po odjezdu

  • odjezd z akce mimo zdravotní důvody - storno poplatek ve výši 80 - 100% z ceny – dle důvodu

Pojištění

Na našich akcích jsou účastníci pojištěni proti úrazu. U dětí se pojistné vyplácí za dobu léčení již od začátku, u dospělých po 28. dnu! V případě úrazu na klubové akci / táboře kontaktujte naši kancelář, pošleme formulář k vyplnění a potvrzení od lékaře! Máte-li problémy, ozvěte se!
 

Fotografování a natáčení videí na akcích Duha Klubu Dlažka

Na našich akcích pořizujeme fotografie a videa, které jsou zveřejňována ve fotogalerii či jako součást článků na našem webu www.dlazka.cz a také občas zveřejníme výběr fotek či článek s fotkami na webu Duhy www.duha.cz; dále na FB Dlažky či FB Duhy a v našem Dlaždiči. Pokud byste opravdu nechtěli být na těchto fotkách, uveďte to v přihlášce na akci.