Pro kompletní funkčnost webu je třeba váš výslovný souhlas s uchováváním informací v souborech cookies (požadovaný směrnicí Evropské Unie). Soubory cookies také využíváme ke sledování návštěvnosti webu. Pokud cookies nepovolíte, nemusí fungovat některé vlastnosti webu - např. přihlášení se.
Menu


Přihláška do DUHA Klubu Dlažka

Máte zájem stát se členy našeho klubu?  Pod článkem naleznete přihlášku ke stažení!

CO JE DUHA KLUB DLAŽKA :

Je to zájmový mezinárodní klub. Má mnoho tváří podle svých členů a jejich zájmů. Hlavní náplní naší činnosti je pořádání táborů pro děti, mládež, pro rodiče s dětmi i pro samostatné dospělé, a to nejen v létě. V průběhu roku organizujeme příměstské tábory, pobytové a víkendové akce, sportovní klání i kulturní vystoupení. Ze sportu preferujeme míčové hry, ringo, turistiku (pěší, běžky-lyže, cyklo, sjezdy řek) a netradiční sporty v přírodě. Z kulturních aktivit pořádáme koncerty, na našich akcích se hraje na různé hudební nástroje, zpívá se, tančí; není nouze o recesi. Zároveň organizujeme i vzdělávací a školící akce.

ÚČAST a VĚK :


Duha Klub Dlažka plně vychází vstříc svým členům, účastníkům a příznivcům, vítá jejich iniciativu, a to v každém věku. Akce jsou víceméně určeny od 3 do 99 let. Probíhají formou sportovních klání, kulturních večerů, pobytů jedno i více denních a jsou organizovány buď pro určité věkové kategorie anebo bez rozdílu věku pro všechny.

ČLENI A PŘÍSPĚVEK :


Členem může být každý člověk, který má zájem o činnost klubu a o aktivní účast na akcích a který uhradí členský příspěvek na daný rok. Pro rok 2024 je minimální výše členského příspěvku 200,- Kč. Děti do 18 let mají první vstupní příspěvek zvýhodněný na částku 100,- Kč. V dalších letech již také platí 200,- Kč jako ostatní členové klubu. Uvedená výše příspěvků je minimální a je možno zaplatit i více a tím podpořit náš klub. Příspěvek se hradí buď hotově v kanceláři (případně na některé z akcí) nebo se zasílá na klubový účet 2100099908/2010 pod variabilním symbolem: 801.

VÝHODY ČLENSTVÍ :

- právo přednostní účasti na akcích
- sleva na účastnických poplatcích na táborech a víkendových pobytech, na startovném při sportovních akcích, na vstupném na koncertech atd.
- zasílání klubového asiměsíčníku Dlaždič zdarma  
- možnost zapůjčení sportovního materiálu a stolních her
- možnost podílet se na řízení klubu a na spoluvytváření programové činnosti
- seznámit se a najít si dobré kamarády, mít dobrý pocit ze společné aktivity

MÍSTO AKCÍ :

celý svět :-), převaha akcí se koná v Přerově a okolí, víkendy a tábory se často pořádají na klubové základně v Rajnochovicích, jezdí se však i na Šumpersko, Olomoucko či Znojemsko, na Sázavu, Vltavě, do Českého ráje a na další krásná místa naší republiky. Ale i na Slovensko či do jiných krajin.

INFO o KLUBU :

- symbol klubu = DLAŽKA
- činnost klubu řídí Rada klubu
- shromáždění všech členů klubu se koná minimálně 1x ročně
- významné dny klubu = všechny dny, kdy probíhají naše akce, ale nejvýznamnější je 31.1. (v r. 1990 došlo k založení)             
- klub je registrován u Ministerstva vnitra jako pobočný spolek Duhy s vlastní právní subjektivitou s přiděleným IČ: 67338810.
- klub je členem spolku Duha
- sídlo klubu je: Duha Klub Dlažka,  Palackého 1, 750 02 Přerov
- kontakty - telefony:  603 886 644, 733 395 716, e-mail: dlazka@dlazka.cz

Rozhodnete-li se stát členem/členkou našeho klubu, napište nám, zavolejte nebo přijďte osobně. Vyplňte přihlášku, uhraďte členský příspěvek a po dodání vaší fotografie vám bude vystavena klubová průkazka, která vás opravňuje k využívání všech klubových výhod. Archivace osobních údajů se řídí Zákonem o ochraně osobních údajů č.101/2000 Sb., slouží jen pro vnitřní potřebu organizace, zastřešující organizace Duha a MŠMT, osobní údaje nikdy nesjou sdělovány žádným neoprávněným stranám.
Přihláškou a následným členstvím současně souhlasíte se zveřejněním fotografií z našich akcí na našem webu i FB (stejně tak na webu Duhy).

PŘIHLÁŠKU SI STÁHNĚTE ZDE ve formátu PDF