Pro kompletní funkčnost webu je třeba váš výslovný souhlas s uchováváním informací v souborech cookies (požadovaný směrnicí Evropské Unie). Soubory cookies také využíváme ke sledování návštěvnosti webu. Pokud cookies nepovolíte, nemusí fungovat některé vlastnosti webu - např. přihlášení se.
Menu
Rok: 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014

Titanic šel ke dnu

Titanic šel ke dnu
30.06.2014 14:24:37
Při letošní kontrole lodí a následných opravách došlo ke smutné události. Ano, opravdu jedna loď šla definitivně ke dnu. A že to je zrovna Titanic? Ne, nepřekvapuje to. Sloužil takřka dvacet let na řadě akcí, sjel řadu řek českých, moravských i slovenských, byl i na výpadu v Rakousku ... Odvezl stovky posádek, užil si vodních hrátek a radovánek, několikráte byl raněn a následně opraven. Ale teď už to fakt nešlo! Za slavnostních fanfár byl vyřazen z naší evidence a spuštěn ke dnu (odvezen k likvidaci). Čest jeho památce! A též díky Míšovi Mrnuštíkovi za skvělou pomoc - péči o lodě!     Mussur