Pro kompletní funkčnost webu je třeba váš výslovný souhlas s uchováváním informací v souborech cookies (požadovaný směrnicí Evropské Unie). Soubory cookies také využíváme ke sledování návštěvnosti webu. Pokud cookies nepovolíte, nemusí fungovat některé vlastnosti webu - např. přihlášení se.
Menu

Školení hlavních vedoucích

Školení hlavních vedoucích
25.-26.5. 2024
vzdělávací akce pro dospělé od 18 let


Místo: Klub Dlažka
Začátek akce: 25.5.2024 10:00
Konec akce: 26.5.2024 14:00
Vedoucí: Mussur
Cena: 1800,-
Sleva: 600,- pro členy Duhy (pokud budou mít potvrzení vysílající organizace). Pokud zaplatíte do 5. 5. 2024 je sleva pro všechny 200,- Kč!
Školení v rozsahu 20 hodin.
Program? Vše potřebné ke konání tábora.


Místo: Klub Dlažka, Palackého 1, Přerov.  Část programu proběhne mimo areál klubu, seznámíme vás na místě vždy na začátku denního programu.
Program: Program je v rozsahu dvaceti hodinového kurzu, předpokládaný harmonogram:
1.den 10:00 - 11:30 programová příprava
11:45 - 13:00 základní právní předpisy, práva a povinnosti provozovatele a organizátora tábora, pravidla bezpečnosti a požární ochrany
poté obědová pauza
14:00 - 18:00 jídelníček, strava, hygiena, základní nástin pedagogicko – psychologických znalostí, hospodaření tábora, táborová dokumentace
18:40 – 20:10 zásady
ochrany zdraví při práci s dětmi a mládeží; věkové speciality.
2. den 8:30 - 13:00 programová příprava tábora, organizační příprava tábora, motivace
+  test, zkoušky
Osvědčení: Úspěšní absolventi (závěrečný test) obdrží Osvědčení o absolvování kurzu.
Přihlášky: Za přihlášené považujeme ty, kteří se přihlásili u nás na webu a současně uhradili účastnický poplatek nejpozději do 22.5.2024. Pokud se budete chtít přihlásit později, ověřte si, zda je místo.
Účastnický poplatek: Plaťte dle pokynů z mailu a pokud chcete vystavit fakturu, zašlete údaje.
Ubytování: Přímo v Dlažce zdarma (nutná karimatka a spacák). Možno si zajistit v penzionu Taverna na Horním náměstí v Přerově. 
S sebou: Sportovní oblečení na hřiště (bude i trochu sportu). Doporučujeme „flashku“ na nahrátí materiálů.
Strava: Čaj nebo káva zajištěna, obdržíte jídlo – sobotní oběd, občerstvení odpoledne v sobotu i v neděli dopoledne.. 
Doprava a jízdné: Jízdné si hradí každý sám.
Doporučení: Je vhodné mít absolvované základní školení oddílových táborových vedoucích. Projděte si učební texty, které vám budou zaslány po přihlášení.
Lektoři - zkušení táboroví vedoucí Školícího centra Duhy v Přerově: Ing. Jaroslav Biolek (Mussur), Mgr. Jaroslav Biolek (Džery), Mgr. Petra Novotná a ing. Ivan Fašánek

Akce je pořádána za finanční podpory MŠMT a Statutárního města Přerov.
Informace o akcích Klubu Dlažka
Akce již proběhla, není možné se přihlásit.