Pro kompletní funkčnost webu je třeba váš výslovný souhlas s uchováváním informací v souborech cookies (požadovaný směrnicí Evropské Unie). Soubory cookies také využíváme ke sledování návštěvnosti webu. Pokud cookies nepovolíte, nemusí fungovat některé vlastnosti webu - např. přihlášení se.
Menu

Školení zdravotníků zotavovacích akcí

Školení zdravotníků zotavovacích akcí
8.-17.12. 2023
vzdělávací akce pro dospělé


Místo: Skautská klubovna Olomouc
Začátek akce: 8.12.2023 17:00
Konec akce: 17.12.2023 14:00
Vedoucí: Mussur
Cena: 3000,-
Sleva: Členové Duhy 1000,- Kč.

Zrušeno!

Školení zdravotníků zotavovacích akcí v rozsahu dle vyhlášky o zotavovacích akcí.

Je třeba absolvovat všech šest vyučovacích dnů ve dvou víkendech 8.-10.12. a 15.-17.12.2023 a závěrečné zkoušky.

Vše potřebné pro budoucí zdravotníky na zotavovacích akcích - víkěndech či táborech! Od 18 let!Harmonogram je následující, může být  dle možností lektorů změněn.
8.12.. 17:00-21:00  Úvod, přednášky zákony a vyhlášky týkající se funkce zdravotníka + povinnosti zdravotník + úvod
9.12.    8:30 – 21:00 teorie  a praxe     10.12.. 8:00 – 14:00 teorie a praxe
15.12.. 18:00 – 22:00 teorie a praxe   16.12. 8:30 – 21:00 teorie a praxe
17.12. 8:00-14:00 Opakování. Otázky a odpovědi. Zkoušky
 
Program:
Základní právní předpisy: Zákon o veřejném zdraví, Vyhláška o zotavovacích akcí a Vyhláška o veřejném stravování, pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s dětmi a mládeží,  zdravotní dokumentace, práva a povinnosti provozovatele a organizátora tábora z hlediska ochrany zdraví, práva a povinnosti zdravotníka. Zásady poskytování první pomoci, ošetření nemocných a zraněných zejména s důrazem na traumatologii, úrazy elektřinou, krvácení, zástava srdce, dětské choroby a infekční choroby,  alergie, speciální případy (klíšťata, poranění hmyzem i zvířaty). Umělé dýchání, záchrana tonoucího,  obvazová technika.  Léky na táboře. Protišoková opatření. Transport pacienta.  Psychologie, jednání s pacienty.  Zdravý jídelníček. Prevence, hygiéna, dezinfekce na táboře. Kontroly,  zdravotní soutěže na táborech. Závěrečný test, závěrečné zkoušky.

Osvědčení: Úspěšní absolventi (závěrečný test) obdrží Osvědčení o absolvování kurzu Zdravotník zotavovacích akcí s platností 5 let.
Vedoucí programu - David Mikulka (Anděl).

Akce proběhne v Olomouci ve skautské klubovně.
Adresa klubovny Rooseveltova 799/101a Olomouc (za MŠ Rooseveltova Olomouc)


Ubytování: V klubu je možno přespat ve vlastním spacím pytli a karimatce (v ceně).
Občerstvení a strava: Čaj nebo káva  zajištěno.  Možno zajít na oběd - ale hradí si každý sám.
Doprava a jízdné: Jízdné si hradí každý sám.  
Vybavení:
Plavky + oblečení které se může ušpinit(zničit). Náhradní oblečení. Doporučujeme přezůvky.
Učební materiály: Každý účastník obdrží část textů před akcí, doporučujeme pročíst předem. V přihlášce uveďte adresu, kam to poslat. V příloze jsou zde uvedeny důležité materiály.Informace o akcích Klubu Dlažka
Akce již proběhla, není možné se přihlásit.